Veilig wonen met droge voeten, dat wil iedereen! Maar veilig zijn voor het water is in ons woongebied niet vanzelfsprekend. We mogen dus trots zijn op al die doeners, die ons land al jaren beschermen tegen het water!

Klimaatverandering zorgt er voor dat we het water anders moeten gaan beheren in ons waterschap. We kunnen niet zomaar op dezelfde manier doorgaan. Door de stijging van de zeespiegel zullen we meer moeite moeten doen om onze voeten droog te houden. Grote investeringen zijn nodig, die veel geld kosten. Deze kosten worden betaald door onze inwoners, u dus, via de waterschapsbelastingen. Wat ons betreft moeten deze kosten wel betaalbaar blijven. Dus moeten we keuzes maken in wat we wel en niet doen en de manier waarop we dit gaan doen. De VVD wil investeren in innovatieve oplossingen om ons gebied klaar te maken voor de toekomst en droge voeten te behouden. Zodat ook de generatie na ons er fijn kan wonen en van de natuur kan blijven genieten.