Kandidaten

1   Peter Smit
2   Marjolein Groot Koerkamp
3   Taco van Someren
4   Niels van Rijswijk
5   Lars Wieringa
6   Bert Barkmeijer
7   Jeroen Verheijen
8   Frans Hellendal
9   Agens van Schendelen
10 Tom Voute
11  Ger Jan Marsilje
12  Judith Godschalx-Dekker
13  Reimond Went

Download hier het verkiezingsprogramma:

verkiezingsprogramma-waterschap-amstel-gooi-en-vecht-2019-2023

Peter Smit (Blaricum)
Peter Smit (Blaricum)#1
Mijn naam is Peter Smit, vader van twee middelbare scholieren, waarvan één al, net als mijn echtgenote, een eigen onderneming runt. Ik ben méér “ondernemend”:
Betrokkenheid bij mijn buurt maakte mij politiek actief in twee Amsterdamse stadsdelen en als wethouder in twee gemeenten in ons prachtige waterschap. Financiën, nieuwbouwprojecten, duurzaamheid en waterrecreatie zijn terugkomende portefeuilles. In mijn professionele leven gaat het over compliance en integriteit bij financiële instellingen en juridische beroepsbeoefenaren. Én dat voor een buitenmens die gelooft dat kennis bij inwoners en bedrijven in het waterschap zit en niet alleen op het waterschapskantoor. Dus zeg ik altijd: er op af!
Wat we doen dat doen we goed, met als spiegel: kan ik als overheid het geld van de inwoners beter uitgeven dan zijzelf kunnen? Met de waterschapsuitdagingen voor de toekomst van al onze kinderen zeg ik: ‘DOEN: haalbaar & betaalbaar!’
Marjolein Groot Koerkamp (Bussum)
Marjolein Groot Koerkamp (Bussum)#2
Veilig wonen met droge voeten, dat wil iedereen! Maar veilig zijn tegen water is in ons woongebied geen vanzelfsprekendheid. We mogen dus trots zijn op al die doeners, die ons land al jaren veilig houden tegen het water! Klimaatverandering zorgt ervoor dat we anders het water zullen moeten beheren in ons waterschap,op een manier die betaalbaar en behapbaar is. Dit gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen! En daar wil ik graag aan bijdragen.

Het waterschap is er voor haar inwoners en bedrijven, stimuleert hun initiatieven en informeert ze over hun rol. Mijn kennis op het gebied van communicatie en educatie wil ik graag hiervoor inzetten. Om ons mooie Amstel, Gooi en Vecht gebied klaar te maken voor de toekomst.

Water heeft iets magisch en ongrijpbaars en maakt mij en vele Nederlanders blij. Ik hoop dat mijn kinderen en de generaties daarna ook kunnen blijven genieten van de mooie natuur (met droge voeten;-)). Ik werk daar graag aan mee!
Ik ben zelfstandig communicatiespecialist en ben na een verblijf van vier jaar in Parijs in 2010 in Bussum komen wonen, samen met mijn man en twee kinderen. Ik ben al jaren met veel plezier actief binnen de VVD in Gooise Meren, als bestuurslid en als campagneleider.

Taco van Someren (Hilversum)
Taco van Someren (Hilversum)#3
Niels van Rijswijk (Uithoorn)
Niels van Rijswijk (Uithoorn)#4
Mijn naam is Niels van Rijswijk

Samen met mijn vrouw en twee dochters woon ik in Uithoorn. Vanaf het begin van mijn professionele carrière ben ik werkzaam binnen de watersector. Op dit moment ben ik vanuit mijn eigenbedrijf werkzaam bij het hoogheemraadschap van Rijnland als technisch manager. Tijdens mij werk heb ik veel te maken gehad met de thema’s VOLDOENDE WATER en VEILIGHEID. De opgedane kennis en kunde wil ik inzetten om het waterschap waar ik ingeland ben nog veiliger en klimaatbestendiger te maken! Hierbij wil ik aandacht schenken aan het doelmatig besteden van de middelen.

Naast mijn interesse voor water, speel ik voetbal in competitieverband en zit ik graag op de racefiets.

Lars Wieringa (Bussum)
Lars Wieringa (Bussum)#5
Mijn naam is Lars Wieringa
Ik ben raadsgriffier in de gemeente Beverwijk
Veiligheid, droge voeten: daar wil ik mij voor in zetten!
En dat doe ik al als zittend AB-lid en wil graag doorgaan om mijn ervaring in te zetten in de VVD-fractie, na de verkiezingen. De zomer van 2018 bleek één van de droogste zomers in honderd jaar. En ineens staat het werk van Waterschappen in het spotlicht. En niet alleen bij hoge waterstanden of hevige regenval. Ook bij te weinig water – of te weinig zoet en schoon water – blijkt hoe belangrijk dat is.
Ik ben er klaar voor om met het VVD-team een prima verkiezingsresultaat te halen!
Bert Barkmeijer (Laren)
Bert Barkmeijer (Laren)#6
Bert E. Barkmeijer, wonende te Laren op het Landgoed Larenberg, samen met Antoinette de Vries, met een grote kinder- en kleinkinderschare [niet inwonend overigens]: 6 kinders [4 jongens, twee meisjes] en 7 kleinkinderen [3 meisjes en 4 jongens].
Een behoorlijk deel van ons leven doorgebracht in (verre) buitenlanden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en een aantal Europese landen, mede omdat de beroepsmatige activiteiten aldaar uitgeoefend werden, zowel lokaal als regionaal. Die ervaring heeft een aantal ingeslepen gewoontes veroorzaakt: een zeer licht ontbijt [meestal alleen verse vruchtensap], behoefte aan een siësta [meestal vertaalt in een cat-nap] en redelijk late avondmaaltijd.
In mijn verblijf in vooral Latijns-Amerika en Afrika ben ik geconfronteerd met de ‘eerste’ zichtbare gevolgen van klimaatsveranderingen [meestal het omkeren van warme golfstromen aan de kusten] met als resultaat of te veel water, maar dan ook echt veel [de kleinste kabbelende stroompjes veranderden in grote rivieren die enorme (alles vernietigende) keien meesleurden, Ecuador] en geen druppel regen [zowel de korte als de lange regenperiodes overslaande periodes, resulterend in niet alleen geen gewasgroei, maar sterfte van koeien en geiten en uiteindelijk deel van de bevolking, Kenia].
Mijn ambitie is om voorbereid te zijn voor zulke situaties hier in Nederland en ons Waterschap in het bijzonder.
Jeroen Verheijen (Uithoorn)
Jeroen Verheijen (Uithoorn)#7
Frans Hellendal (Amstelveen)
Frans Hellendal (Amstelveen)#8
Als iemand die eerder 12 jaar actief is geweest in de gemeentepolitiek, weet ik dat de VVD de enige partij is die de portemonnee van de burger echt wil beschermen. Ga daarom vooral stemmen. Het waterschap is belangrijk: voor uw droge voeten en voor uw schone water. En u betaalt daarvoor!
Een van mijn grote hobby’s is het lezen over geschiedenis. Er is weinig zo leerzaam als geschiedenis: je kan zo veel leren van de generaties voor jou, zowel van hun fouten als hun successen. Een boek dat ik graag geschreven zou willen hebben is ‘Oorlog en vrede’, maar helaas was Leo Tolstoi mij voor. Een prachtig episch werk, met karakters die helemaal tot leven komen.
Agens van Schendelen (Amsterdam)
Agens van Schendelen (Amsterdam)#9
De Waterschappen zijn ooit opgericht om ons te beschermen tegen overstromingen.
Veiligheid en droge voeten waren oorspronkelijk de belangrijkste doelstelling.

De tijden veranderen. We leven nu in een meer complexe samenleving.
Met de klimaatverandering verwachten we dat de seizoenen in vergelijking met voorheen extreem natter en extreem droger worden met als gevolg wateroverlast en droogte.
Het water wordt verontreinigd door chemicaliën en verzilting ligt op de loer.
Schoon water is van levensbelang.

Als VVD-er hecht ik aan een veilige en betrouwbare watervoorraad, nu en in de nabije toekomst.
Het wordt een grote uitdaging om dat te borgen voor de kortere en lange termijn.

Wat kan je van mij verwachten in het Waterschap?
Ik verdoe mijn tijd niet met dagdromen, maar wil daadwerkelijk met de andere leden van het Waterschap aan de slag gaan om de watervoorraad kwalitatief en kwantitatief op peil te houden.

Kies voor DOEN!

Tom Voute (Abcoude)
Tom Voute (Abcoude)#10
Ger Jan Marsilje (Maarssen)
Ger Jan Marsilje (Maarssen)#11
Judith Godschalx-Dekker (Abcoude)
Judith Godschalx-Dekker (Abcoude)#12
Als Statenlid in de Provincie Utrecht en daarvoor als Steunraadslid in de Gemeente Woerden beïnvloedde ik besluiten over waterveiligheid en dijkversteviging. Water is beeldbepalend in de ruimte en het landschap. Als jurist vind ik dat dit goed geregeld moet zijn, zonder dat het knellend is voor inwoners en ondernemers.

Graag wil ik dat AGV eerder gaat anticiperen op risico’s voor zwemveiligheid (zoals blauwalg).

Ik ben gedreven en let op wat er in de toekomst beter kan. Dat doe ik bij mezelf, bij anderen en in organisaties. Ik hoop dat anderen ook zo naar mij kijken en ze me erop aanspreken als dingen in de toekomst beter kunnen.

In mijn vrije tijd houd ik van zeilen. Verder speel ik (alt)viool en dwarsfluit.

Reimond Went (Amsterdam)
Reimond Went (Amsterdam)#13