voldoende water

Voldoende en schoon water cruciaal

De blijvende beschikbaarheid van voldoende zoet en schoon water is voor de VVD een belangrijk speerpunt. De waterkwaliteit in het Amstel, Gooi en Vecht (AGV) gebied is de afgelopen jaren sterk verbeterd en we gaan verder op die weg. Schoon water is van het grootste belang voor de volksgezondheid, de drinkwatervoorziening, de industrie, de land-