veiligheid

Veiligheid: Droge voeten éérst

De veiligheid van mensen en dieren en ook van de bedrijven staat voor de VVD voorop. Overal moet aan de veiligheidsnormen worden voldaan, waarbij de gebieden met de grootste risico’s het eerst aan bod komen. Bescherming tegen het water heeft voor de VVD de hoogste prioriteit. Ook moet een passend antwoord worden gevonden op de