toekomstbestendig & duurzaam

Toekomstbestendig waterbeheer

De VVD wil dat AGV actief inspeelt op klimaatverandering door versterking van waterkeringen en capaciteit aanpassing van gemalen. Daarbij hoort ook het scheppen van ruimte voor de opvang van overvloedig water en wateropslag voor droge perioden. Dit zowel op grote schaal bij rivieren en polders als op kleinere schaal in oude en nieuwe stadswijken. Stedelijk

Aandacht voor ‘waterberging’

Bij de ruimtelijke inrichting, zoals bij de keuze voor infrastructuur als voor locatie en structuur van nieuwbouw, is water vanaf het begin één van de bepalende elementen. Het is noodzakelijk dat zowel rekening wordt gehouden met voldoende opslagcapaciteit van overtollig water als voor water in perioden van droogte. De VVD is voor meervoudig ruimtegebruik, het