toegankelijk & bruikbaar water

Recreatie en natuur: win-win

Water is er ook om van te genieten. De VVD vindt dat AGV een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan de recreatie op en langs het water en bij de bescherming van de natuur in onze dichtbevolkte Randstad. Bijvoorbeeld door het afstemmen van openingstijden van sluizen en bruggen en het verbinden en oplossen van