financiën

Lasten zo laag mogelijk

De VVD zet zich in voor zo laag mogelijke lasten, voor een transparant tarievenbeleid, en voor een rechtvaardige lastenverdeling, Efficiënte bedrijfsvoering, goede beheersing van financiële risico’s, concentratie op de kerntaken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en een sobere en doelmatige uitvoering van de taken van het Waterschap dragen daaraan bij. De VVD vindt