economie & innovatie

Kansen op wereldniveau

Economie, duurzaamheid en innovatie bieden kansen op wereldniveau. Het investeringsprogramma van het Waterschap levert een belangrijke bijdrage aan de economie. De VVD zet zich in voor het versterken en verder uitbouwen van waterinnovatie. De VVD wil zich de komende periode daarbij specifiek richten op duurzame en innovatieve technieken voor vergroting van waterveiligheid, bij de zuivering