Project Description

De VVD zet zich in voor zo laag mogelijke lasten, voor een transparant tarievenbeleid, en voor een rechtvaardige lastenverdeling, Efficiënte bedrijfsvoering, goede beheersing van financiële risico’s, concentratie op de kerntaken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en een sobere en doelmatige uitvoering van de taken van het Waterschap dragen daaraan bij.
De VVD vindt dat de post oninbaar veel te hoog is en dat maatregelen genomen kunnen worden om deze sterk te verlagen.
Daarnaast willen wij dat de bewoners en ondernemers binnen het Amstel, Gooi en Vecht-gebied begrijpen waarom zij belasting betalen, aan wie zij belasting betalen en wat er met hun belastinggeld wordt gedaan.