Project Description

Communicatie, draagvlak en educatie kan veel beter.
De VVD wil aan de bewoners van het Waterschap AGV duidelijk maken dat goed beheer van water zeker niet vanzelfsprekend is. We willen actief laten zien wat het waterschap doet, bv door onze Jongeren bestuurder en het vergroten van de zichtbaarheid op bv bewonersavonden, evenementen en gebouwen. De communicatie dient goed, helder en tijdig te verlopen, met inzet van alle middelen.