Project Description

De VVD wil dat AGV actief inspeelt op klimaatverandering door versterking van waterkeringen en capaciteit aanpassing van gemalen. Daarbij hoort ook het scheppen van ruimte voor de opvang van overvloedig water en wateropslag voor droge perioden. Dit zowel op grote schaal bij rivieren en polders als op kleinere schaal in oude en nieuwe stadswijken. Stedelijk waterbeheer is daarbij een belangrijk vraagstuk voor de toekomst. De VVD wil wateroverlast gezamenlijk met de gemeenten aanpakken onder meer door een bewustwordingscampagne om burgers actief te betrekken en het gebruik maken van expertise en best practices.