Project Description

De VVD zet zich in voor efficiënte samenwerking tussen alle instanties die met het waterbeheer te maken hebben: gemeenten, provincies, waterschappen (de waterketen). Samenwerking bij de uitvoering van beleid kan en moet beter, door “van buiten naar binnen” te werken en ruimte voor maatwerkoplossingen te bieden. Dit geldt ook voor samenwerking met bewoners en bedrijven, zowel in stedelijk als in agrarisch gebied, opdat belangen en behoeften van een gebied goed kunnen worden meegewogen bij de besluitvorming.