Project Description

Bij de ruimtelijke inrichting, zoals bij de keuze voor infrastructuur als voor locatie en structuur van nieuwbouw, is water vanaf het begin één van de bepalende elementen. Het is noodzakelijk dat zowel rekening wordt gehouden met voldoende opslagcapaciteit van overtollig water als voor water in perioden van droogte.
De VVD is voor meervoudig ruimtegebruik, het combineren van waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken. Geen ‘waterbeheersing’ zonder aandacht voor ‘waterberging’.