Project Description

De VVD wil zo min mogelijk nieuwe regels en zeker geen extra’s bovenop Europese regels. Nut en noodzaak van de bestaande regels moeten worden getoetst. Noodzakelijke procedures en regels moeten helder, begrijpelijk, eenduidig en uitvoerbaar zijn. Transparantie vergroot het inzicht, vereenvoudigt de discussie en draagt bij aan draagvlak en handhaving.