Project Description

Economie, duurzaamheid en innovatie bieden kansen op wereldniveau.
Het investeringsprogramma van het Waterschap levert een belangrijke bijdrage aan de economie. De VVD zet zich in voor het versterken en verder uitbouwen van waterinnovatie. De VVD wil zich de komende periode daarbij specifiek richten op duurzame en innovatieve technieken voor vergroting van waterveiligheid, bij de zuivering van afvalwater en voor energiezuinige oplossingen
De VVD is voorstander van innovatie, maar wel tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Daarbij wil de VVD dat meer gebruik wordt gemaakt van kennis van bijvoorbeeld andere Waterschappen.
Nederland beschikt over veel kennis en expertise op het gebied van water(management). Waterinnovatie is ook een van de topsectoren van het bedrijfsleven en de onderzoekinstituten, als groot waterschap kan AGV daaraan een belangrijke bijdrage leveren.