Lasten zo laag mogelijk

De VVD zet zich in voor zo laag mogelijke lasten, voor een transparant tarievenbeleid, en voor een rechtvaardige lastenverdeling, Efficiënte