Uit het waterschap

VVD AGV: Gunstige uitspraak Horstermeer vraagt goed vervolg

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het hoger beroep van AGV over het peilbesluit voor de Horstermeerpolder. De tegen het peilbesluit ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard. De Raad van State is de hoogste instantie voor deze procedure. VVD AGV is blij dat er nu duidelijkheid is. Tevens is VVD AGV blij

Waterschapstarieven stijgen met niet meer dan de inflatie

Dankzij de inspanningen van de VVD-fractie in het waterschap AGV, en in het bijzonder van dagelijks bestuurder Ariane Hoog (oa financi├źn), zullen de waterschapstarieven voor 2016 met niet meer dan de inflatie stijgen. De tarieven in de recent vastgestelde begroting laten een lichte stijging zien van gemiddeld 0,9%, wat lager is dan de inflatieprognose van

Coalitie gesmeed

Op donderdag 23 april 2015 is het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gekozen en geïnstalleerd. Ook het coalitieprogramma voor 2015-2019 en de portefeuilleverdeling zijn vastgesteld. Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 hebben VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd onderhandeld over een te vormen coalitie en een coalitieprogramma. Op 23

VVD de grootste in AGV

Met 75.752 stemmen is de VVD bij de verkiezingen van 18 maart 2015 de grootste partij geworden in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Tweede partij is de PvdA met 69.382 stemmen en Water Natuurlijk is de derde met 62.765 stemmen. In zetels betekent dit het volgende: VVD - 5 zetels PvdA - 5 zetels