Uit het waterschap

Nieuw bestuursakkoord “Waterbetrokken”

PERSBERICHT Amsterdam, 11 juni 2019 Nieuw bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen dagelijks bestuur   De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’gesloten. Zes kernwoorden staan hierin centraal: betrokken,

We zijn er uit!

Gisteravond hebben we samen met de PvdA, Water natuurlijk en ongebouwd (agrariërs) de punten op de i gezet voor het coalitie akkoord.   Op dinsdag 11 juni aanstaande wordt het akkoord gepresenteerd aan het Algemeen bestuur en worden de Dagelijks bestuurders geïnstalleerd. Vorige week heeft het gehele Algemeen bestuur al een indruk kunnen krijgen van het

Kiezers bedankt!

Het is definitief: we zijn de grootste partij in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We hebben 5️⃣ zetels, dankzij de 92995 kiezers die op ons hebben gestemd. Heel veel dank voor het vertrouwen! Een mooi team gaat de komende vier jaar aan de slag om op betaalbare wijze onze voeten droog te houden: 1. Peter Smit —>

Droge voeten komen op één!

De VVD gaat voor droge voeten! Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd voorop wat betreft de VVD. Waterschappen hebben de plicht om mensen te beschermen tegen water. Waarbij altijd op zoek wordt gegaan naar

Waar staat de VVD voor 2!

Veilig wonen met droge voeten, dat wil iedereen! Maar veilig zijn voor het water is in ons woongebied niet vanzelfsprekend. We mogen dus trots zijn op al die doeners, die ons land al jaren beschermen tegen het water! Klimaatverandering zorgt er voor dat we het water anders moeten gaan beheren in ons waterschap. We kunnen

Bodemdaling

VVD: alleen innovatie en samenwerking kan bodemdaling stoppen Bodemdaling is een hot issue; het heeft namelijk een effect op de leefbaarheid in ons land. Niemand wil immers dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Ook binnen het waterschap Amstel, Gooi & Vecht is het een actueel onderwerp, omdat de hoogte van

Definitieve kandidatenlijst WS2019 vastgesteld

De Algemene Leden Vergadering van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de definitieve kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld. 1   Peter Smit 2   Marjolein Groot Koerkamp 3   Taco van Someren 4   Niels van Rijswijk 5   Lars Wieringa 6   Bert Barkmeijer 7   Jeroen Verheijen 8   Frans Hellendal 9   Agens van Schendelen 10 Tom Voute 11  Ger Jan Marsilje 12  Judith Godschalx-Dekker 13  Reimond Went