Uit de fractie

Algemene beschouwingen 2019

Op 28 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Vooruitlopend werden de algemene beschouwingen gehouden. Benieuwd naar de tekst van de VVD fractie, klik dan op onderstaande link: Algemene beschouwingen 2019 tekst VVD

Meer ruimte voor eigen ‘water’ oplossingen inwoners en bedrijven

Meer ruimte voor eigen ‘water’ oplossingen inwoners en bedrijven Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het belangrijkste juridische instrument, genaamd de Keur, aangepast in het Algemeen bestuur. In de Keur staan de belangrijkste regels van het waterschap en tevens vormt deze de basis voor overige regels. Het doel van de wijziging is om meer ruimte

Droge voeten komen op één!

De VVD gaat voor droge voeten! Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd voorop wat betreft de VVD. Waterschappen hebben de plicht om mensen te beschermen tegen water. Waarbij altijd op zoek wordt gegaan naar

Bodemdaling

VVD: alleen innovatie en samenwerking kan bodemdaling stoppen Bodemdaling is een hot issue; het heeft namelijk een effect op de leefbaarheid in ons land. Niemand wil immers dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Ook binnen het waterschap Amstel, Gooi & Vecht is het een actueel onderwerp, omdat de hoogte van