Steun ondernemers en geef uitstel van de waterschapsbelastingen!

Op dit moment is ons land volledig in de ban van het coronavirus (COVID-19) en meerdere bedrijven zijn al in de financiële problemen gekomen als gevolg van de crisis. Juist in deze periode is schoon water van groot belang voor onze gezondheid en is continuïteit van de werkzaamheden op dit gebied van essentieel belang. Het waterschap zet zich in voor schoon water en maakt regelmatig gebruik van diensten van bedrijven om deze taak uit te voeren.

De VVD roept het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel Gooi en Vecht op om de ondernemers in ons waterschap te steunen en ze uitstel te verlenen voor het betalen van de waterschapsbelastingen. Ook het op tijd betalen van facturen kan ondernemers een extra steuntje in de rug geven. Daarnaast heeft de VVD aan het Dagelijks Bestuur gevraagd welke maatregelen worden genomen om te zorgen dat aanbestedingen en verleningen van opdrachten en vergunningen gewoon door kunnen gaan.

Ook de Unie van Waterschappen steunt deze lijn en is van mening dat ondernemers, die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen als gevolg van het coronavirus, uitstel kunnen krijgen. Samen met MKB-Nederland en VNO-NCW heeft de Unie van Waterschappen verschillende maatregelen genomen.