Op 28 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Vooruitlopend werden de algemene beschouwingen gehouden. Benieuwd naar de tekst van de VVD fractie, klik dan op onderstaande link:

Algemene beschouwingen 2019 tekst VVD