Meer ruimte voor eigen ‘water’ oplossingen inwoners en bedrijven

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het belangrijkste juridische instrument, genaamd de Keur, aangepast in het Algemeen bestuur. In de Keur staan de belangrijkste regels van het waterschap en tevens vormt deze de basis voor overige regels.

Het doel van de wijziging is om meer ruimte te bieden aan initiatiefnemers. Dit is een fundamentele wijziging ten opzichte van de Keur uit 2017,  waarbij het principe ‘nee, tenzij’ wordt veranderd in ‘ja, mits’.
Het waterschap spreekt inwoners en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid in de vorm van zorgplicht. En geeft inwoners en bedrijven tegelijkertijd de vrijheid om met eigen oplossingen te komen waardoor er minder vaak vergunningen nodig zijn. De VVD kan zich goed vinden in dit principe en heeft daarom ingestemd met deze nieuwe wet. Op aandragen van de VVD komt er een evaluatiemoment over twee jaar. Wij vinden het belangrijk om te kijken of de Keur ook echt goed functioneert in de praktijk.