De VVD gaat voor droge voeten!

Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd voorop wat betreft de VVD. Waterschappen hebben de plicht om mensen te beschermen tegen water. Waarbij altijd op zoek wordt gegaan naar innovatieve kansen als dit verbeteringen oplevert.

 

De VVD in waterschap Amstel Gooi en Vecht vindt het daarom belangrijk dat de dijken goed worden gecontroleerd, helemaal als het weer zo droog wordt als afgelopen zomer. Door droogte kunnen er namelijk scheuren komen in de dijken die deze dan instabiel maken. Dit moet worden voorkomen! #drogevoeten