Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het hoger beroep van AGV over het peilbesluit voor de Horstermeerpolder. De tegen het peilbesluit ingestelde beroepen zijn ongegrond verklaard. De Raad van State is de hoogste instantie voor deze procedure. VVD AGV is blij dat er nu duidelijkheid is. Tevens is VVD AGV blij dat het besluit van het Algemeen Bestuur van 27 november 2014 definitief geldig is. Daardoor kan het Waterschap aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen.

VVD AGV is in het Algemeen Bestuur destijds akkoord gegaan met het hoger beroep omdat de stukken daartoe aanleiding gaven. Inhoudelijk is de VVD AGV voorstander van het uitgangspunt ‘peil volgt functie’. Dit houdt in dat het grondwaterpeil in een bepaald gebied in basis aangepast wordt aan het gebruik en/of de bedrijvigheid.

Lars Wieringa, woordvoerder over dit onderwerp namens de VVD AGV: “In de Horstermeerpolder zit meer dan alleen natuur, ook inwoners en agrariërs hebben daar belangen. Deze definitieve uitspraak is gunstig voor het Waterschap, maar doet niets af aan de zorgen die er in het gebied zijn. De uitvoering van de maatregelen zullen wij als VVD AGV op de voet blijven volgen, in samenspraak met de bewoners en agrariërs om hun kennis van de polder en de kwelproblematiek te benutten”.