Donderdag 19 mei beslist het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht over het hoger beroep in de zaak rondom het peilbesluit in de Horstermeer. Het Dagelijks Bestuur heeft een hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter, maar dit moet formeel door het Algemeen Bestuur bekrachtigd worden.

VVD-AGV is van plan om akkoord te gaan met het besluit om in hoger beroep te gaan. De stukken geven hiertoe voldoende aanleiding. Inhoudelijk is de VVD voorstander van het uitgangspunt ‘peil volgt functie’. Dit houdt in dat het grondwaterpeil in een bepaald gebied in basis aangepast wordt aan het gebruik en/of de bedrijvigheid.

Lars Wieringa, woordvoerder over dit onderwerp namens de VVD-AGV: “In de Horstermeerpolder zit meer dan alleen natuur, ook inwoners en agrariërs hebben daar belangen. Wij hebben vanuit onze fractie een afspraak gepland met de bewoners om hun kennis van de polder en de kwelproblematiek te benutten.”