VVD, waterschap Amstel, Gooi en Vecht: blikt terug en vooruit naar 2016

2015 was een bijzonder, intensief jaar
Het startte met de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Na een intensieve campagne waar wij met de verschillende gemeenten en de provinciale VVD samenwerkten, werd de VVD tot ieders verrassing de grootste partij in het waterschap dat met Amsterdam qua inwonersaantal een belangrijke factor is. Het verschil met de 2e partij de PvdA, was ruim 6000 stemmen! Job Cohen had veel voorkeursstemmen maar nam geen zitting in het Algemeen Bestuur.

Liberaal Bestuursakkoord
Als grootste partij zijn we onder leiding van informateur de burgemeester van Huizen, Fons Hertog voortvarend de onderhandelingen gestart. Uiteindelijk is eind april een bestuursakkoord gesloten met het motto ‘ Waterbewust’ en heeft de VVD fractie het dagelijks bestuur geformeerd met de PvdA, Water Natuurlijk, CDA en ‘ongebouwd*’ . De VVD is trots op de behaalde onderhandelingsresultaten met een sterke focus op zo laag mogelijke tarieven, een waterbestendige stad, innovatie en economie en meer ruimte bieden aan recreatie: te genieten van water.

Eerste resultaten behaald: tarieven verlaagd
Inmiddels zijn we 6 maanden verder en hebben we met de VVD in het DB de eerste resultaten geboekt. De nieuwe begroting presenteerde sterk lagere tarieven, (voor zowel de zuiveringsheffing en watersysteemheffing) dan eerder geprognotiseerd door inzet op energiebesparing en efficiency maatregelen. En toch zagen we kans extra geld te reserveren voor recreatie, waterbestendig, het actiever betrekken van burgers en bedrijven bij het waterschap en duurzaamheid. Zie ook onze begroting in een oogopslag.

Genieten van water
Daarnaast is na heel veel jaren de vaarverbinding Vecht–Gooimeer middels het convenant ‘Naarden buiten de vesting’ getekend met ondermeer de provincie. Sail was natuurlijk een prachtige manier om te genieten op en rond het water, waarbij we als waterschap hebben laten zien dat we grondstoffen terugwinnen uit rioolwater. Een koude Amsterdam City Swim genereerde niet alleen wederom veel geld voor de spierziekte ALS maar bevestigde wederom dat tegenwoordig het water schoon genoeg is om in te zwemmen.

2016 Waterbewust samenwerken
Voor 2016 willen we als VVD-fractie meer de verbinding leggen met de verschillende gemeenteraadsfracties en met de provincies Utrecht en Noord-Holland. In ons bestuursakkoord hebben we nadrukkelijk gesteld dat we meer willen samenwerken op watergebied, zodat we met lagere belastinggelden meer kunnen doen Met de provincie Noord-Holland wordt gewerkt aan de recreatie-visie, met de gemeente Amsterdam aan het grachtendossier.

Onze fractie
Reimond Went is onze fractievoorzitter. Zijn belangrijkste aandachtspunten zijn toekomstbestendig & duurzaam, voldoende water, economie & innovatie, financiën, rampenbeheersing en wereld Waternet.
Evert de Jong houdt zich vooral bezig met veiligheid, toekomstbestendig & duurzaam en schoon water.
Haitske van de Linde is vice-fractievoorzitter en houdt zich bezig met toegankelijk & bruikbaar water, financiën, organisatie & bestuur, rampenbeheersing en wereld Waternet.

Daarnaast is onze fractie versterkt met 2 duoleden.
Lars Wieringa richt zich vooral op veiligheid en financiën.
Ger-Jan Marsilje richt zich op voldoende water, toegankelijk & bruikbaar water en organisatie & bestuur.

We hebben ook een dagelijks bestuurder: Ariane Hoog. Zij heeft onder andere financiën, recreatie, innovatie en stedelijk water in haar portefeuille. Tevens is zij Loco-Dijkgraaf.

Meer over onze fractie en de contactgegevens van onze fractieleden vindt u op onze fractiepagina. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot specifieke dossiers kunt u contact opnemen met de desbetreffende portefeuillehouder van onze fractie.

* Ongebouwd is een van de 3 ‘geborgde’ partijen, waarvan minimaal 1 partij zitting neemt in het DB. De bestuurders van Ongebouwd worden via LTO voorgedragen.