Dankzij de inspanningen van de VVD-fractie in het waterschap AGV, en in het bijzonder van dagelijks bestuurder Ariane Hoog (oa financiën), zullen de waterschapstarieven voor 2016 met niet meer dan de inflatie stijgen. De tarieven in de recent vastgestelde begroting laten een lichte stijging zien van gemiddeld 0,9%, wat lager is dan de inflatieprognose van 1,2%.

Waterbewust
De uitwerking van het recente coalitieprogramma ‘Waterbewust’ is van grote invloed geweest op de gunstige ontwikkeling van de tarieven voor 2016. De besparing van €5 miljoen, waaronder een structurele efficiency van 2% op de taakkosten van uitvoeringsorganisatie Waternet, draagt bij aan de minimale tariefstijging van gemiddeld 0,9%. Dagelijks bestuurder Ariane Hoog: “De efficiency-slag en andere besparingen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan onze doelstelling om de tarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Daar zijn we trots op.”

Investeren in waterrecreatie
Het waterschap AGV gaat niet alleen bezuinigen, er is ook ruimte voor nieuw beleid. Ariane Hoog: “Een voorbeeld is een jaarlijks bedrag van € 350.000 om initiatieven voor waterrecreatie te faciliteren. We stimuleren bijvoorbeeld het varen met elektrisch aangedreven boten door het plaatsen van oplaadpunten”. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid en gaat het waterschap slimme oplossingen voor de gevolgen van hoosbuien introduceren.

Begroting in een oogopslag
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 26 november de begroting voor 2016 vastgesteld en deze gaat voor het eerst vergezeld van een grafische bijlage die in een oogopslag laat zien wat de inkomsten en uitgaven zijn van het waterschap. Op deze manier hoopt het waterschap inwoners nog meer te betrekken bij het werk van het waterschap om zo het waterbewustzijn te verhogen. Het staat u (mits met bronvermelding) vrij om deze afbeelding te delen.

AGV begroting in een oogopslag