Op donderdag 23 april 2015 is het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gekozen en geïnstalleerd. Ook het coalitieprogramma voor 2015-2019 en de portefeuilleverdeling zijn vastgesteld.

Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 hebben VVD, PvdA, Water Natuurlijk, CDA en Ongebouwd onderhandeld over een te vormen coalitie en een coalitieprogramma. Op 23 april hebben de vijf coalitiepartners dit programma tijdens een openbare vergadering voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het resultaat is het bestuursakkoord dat nu op tafel ligt. Ook hebben de partijen hun kandidaten voor het dagelijks bestuur (DB) voorgedragen, waarna de DB-leden gekozen zijn. Daarbij is ook de toekomstige portefeuilleverdeling vastgesteld.

Samenstelling
Onder voorzitterschap van dijkgraaf Gerhard van den Top bestaat het dagelijks bestuur nu uit de volgende leden: mevrouw Ariane Hoog (VVD) tevens eerste loco-dijkgraaf, de heer Rolf Steenwinkel (PvdA) tweede loco-dijkgraaf, de heer Wiegert Dulfer (Water Natuurlijk), de heer Gerard Korrel (CDA) en de heer Pieter Kruiswijk (ongebouwd). Het bestuursakkoord voor de periode 2015-2019 draagt de titel ‘Waterbewust’, naar het overkoepelende thema voor de komende bestuursperiode.

Ariane Hoog, DB-lid vanuit de VVD en loco-dijkgraaf: “Met ‘Waterbewust’ zijn we gekomen tot een mooi en evenwichtig bestuursakkoord. We willen dat mensen zich meer bewust worden van de kracht van water en de kansen van water. Samen met burgers, bedrijven en mede-overheden willen we werken met het water in ons gebied. Bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben we veel hoogwaardige kennis in huis, waarmee we ervoor zorgen dat watermanagement één van de topsectoren in Nederland is en blijft.”