• Nieuw bestuursakkoord “Waterbetrokken”

    PERSBERICHT Amsterdam, 11 juni 2019 Nieuw bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen dagelijks bestuur   De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen

  • We zijn er uit!

    Gisteravond hebben we samen met de PvdA, Water natuurlijk en ongebouwd (agrariërs) de punten op de i gezet voor het coalitie akkoord.   Op dinsdag 11 juni aanstaande wordt het akkoord gepresenteerd aan het Algemeen bestuur en worden de Dagelijks bestuurders geïnstalleerd. Vorige week heeft het

Nieuws

Algemene beschouwingen 2019

Op 28 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Vooruitlopend werden

Uit de fractie

Algemene beschouwingen 2019

Op 28 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2020 vastgesteld. Vooruitlopend werden