• Nieuw bestuursakkoord “Waterbetrokken”

    PERSBERICHT Amsterdam, 11 juni 2019 Nieuw bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen dagelijks bestuur   De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen

  • We zijn er uit!

    Gisteravond hebben we samen met de PvdA, Water natuurlijk en ongebouwd (agrariërs) de punten op de i gezet voor het coalitie akkoord.   Op dinsdag 11 juni aanstaande wordt het akkoord gepresenteerd aan het Algemeen bestuur en worden de Dagelijks bestuurders geïnstalleerd. Vorige week heeft het

Nieuws

Nieuw dagelijks bestuur

Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe tot het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel,

We zijn er uit!

Gisteravond hebben we samen met de PvdA, Water natuurlijk en ongebouwd (agrariërs) de punten op de i gezet voor het coalitie akkoord.   Op dinsdag 11 juni

Uit de fractie

Droge voeten komen op één!

De VVD gaat voor droge voeten! Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft